G sınıfı ehliyet geçerlilik süresi

G sınıfı ehliyet İş makinelerinin ortak Sürücü Belgesi ehliyet sınıfıdır. Tüm iş makineleri operatör belgesi ehliyet işletildiğinde Sürücü belgesi sınıfına G sınıfı ehliyetin arka yüzüne de Operatör belgesinin ehliyet kodu yazılır.

İş makinesi operatör belgesi G sınıfı ehliyete çevrildikten sonra diğer Sürücü belgesi ehliyet sınıflarında olduğu gibi. Ehliyet geçerlilik süresi olacaktır. G sınıfı ehliyet geçerlilik süresi sürücü belgesi arka yüzünde İş makinesi resminin karşısına Ehliyet süresi başlangıç ve Bitiş tarihleri yazılmaktadır. G sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıldır

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl; C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.

G sınıfı ehliyet geçerlilik süresi bitince ne olur;

Sürücü belgesi geçerlilik süresi dolunca belge sahibinin hazırlaması gereken bir takım evraklar olacaktır. Ehliyet yenileme için Sürücü olur sağlık raporu alınacak ve Anlaşmalı bankalar Sürücü belgesi yenileme kart ücreti ve vakıf bağış payı içinde bulunulan yılın ücret tutarı yatırıp Nüfus idaresinden ehliyet yenileme işlemi yapılacaktır. Bu sürücü belgesi ehliyet sahipleri yeniden ehliyet harcı yatırmayacaklardır.

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ve yenilenmesi

Madde 87- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-17/4/2015-29329) (11)

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl; C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.

Belgelerin yenilenmesi işlemleri belge sahibinin herhangi bir trafik tescil kuruluşuna veya dış temsilciliklerimize müracaat etmesi suretiyle yapılır. Müracaat sırasında;

a) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,

b) Bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen hükümlülükle ilgili şartları taşımaları,

c) Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şartlarının gerçekleşmiş olması

gereklidir. Bu şekilde yenilenen sürücü belgeleri için harç alınmaz.

Yenileme müracaatı sırasında eski sürücü belgesi geri alınır. Müracaatı tamamlananlara sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar araç kullanabilmeleri için 15 gün süreyle geçerli olmak üzere “Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge” (Ek-50) verilebilir. Sürücü belgesinin ilgilisine teslim edilmesi ile birlikte geçici belge hükümsüz sayılır.

İş makinası sertifikası geçerlilik süresi;

Operatörler arasında Bir başka merak konusu da İş makinası sertifikası geçerlilik süresi olup olmadığıdır ki böyle bir şey söz konusu değildir. İş makinası sertifikasını istediğiniz zaman ehliyet çevirebilir veya sertifika olarak da kullanabilirsiniz.

G sınıfı sertifika geçerlilik süresi;

G sınıfı sertifika önceden operatör belgesi olan ve her hangi bir sınıf Sürücü ehliyeti olmayan operatör sertifikası sahibi operatörler sertifikayı ehliyet işletmek istediklerinde;

Sürücü Kurslarından her hangi bir sınıfı Araç ehliyeti alıp operatör belgesini ehliyet G sınıfı olarak işletiyordu Ancak araç ehliyeti almak istemeyen operatörler ise sürücü kursuna G sınıfı sertifika için başvuru yapıp G sınıfı sertifika alıyor ve bu şekilde G ehliyete çeviriyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından G sınıfı sertifika müfredatı 2016 yılında kaldırıldığından G sınıfı sertifika Sürücü Kurslarınca verilememektedir.

Bu bağlamda G sınıfı sertifika verilemediğinden ve Operatör belgesi sahipleri de alamadığından G sınıfı sertifika geçerlilik süresi yoktur. Verilmiş olsaydı diğer sürücü belgesi sertifikaları G sınıfının da 2 yıl geçerlilik süresi olacaktı.

Forklift belgesinin geçerlilik süresi;

Forklift belgesinin geçerlilik süresi diğer iş makineleri operatörlük belgelerinde olduğu gibi Operatör belgesinin geçerlilik süresi diye bir şey yoktur. Operatör istediği zaman ehliyet çevirebilir veya Taşıt trafiğine kapalı mekanlarda forklift iş makinası kullanabilir.

Yeni ehliyetler kaç yıl geçerli; M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı ehliyet sürücü belgeleri 10 yıl; C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı ehliyet sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.

Yazar: admin