İş yerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri

İş yerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri amacı, iş yerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri bu işaretler ile belirlenmiştir.

Kullanım koşulları

İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kalmak şartıyla, doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde floresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

İş yerinde kullanılan sağlık ve güvenlik Yasaklayıcı işaretler;

Sigara İçilmez
Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır
Yaya Giremez
Suyla söndürmek yasaktır
İçilmez
Yetkisiz Kimse Giremez
İş Makinesi Giremez
Dokunma

İş yerinde kullanılan sağlık ve güvenlik Uyarı İşaretleri;

İşaretin Resmiİşaretin Adı
Parlayıcı Madde veya Yüksek ısı
Patlayıcı Madde
Toksik Zehirli Madde
Aşındırıcı Madde
Radyoaktif Madde
Asılı Yük
İş Makinesi
Elektrik Tehlikesi
Tehlike
Laser Işını
Oksitleyici Madde
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon
Kuvvetli Manyetik Alan
Engel
Düşme Tehlikesi
Biyolojik Risk
Düşük Sıcaklık
Zararlı veya tahriş edici madde

Yazar: admin