Forklift ehliyeti sağlık raporu nereden alınır

Forklift ehliyeti sağlık raporu nereden alınır; Sağlık raporları usul ve esasları hakkında yönergeye istinaden Forklift ehliyeti ve diğer sürücü belgesi alacak olan adayların Sürücü Olur raporu alacağı yerler açıklanmıştır. Bu yönergeye göre forklift ehliyeti alacakların sağlık raporu alacağı yerler aşağıdaki listededir.
1- Sağlık Bakanlığına bağlı tesisler
2- Üniversitelere bağlı tesisler
3- Aile sağlığı merkezleri
4- Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşları ( Hastane ve Klinikler)
5- Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim/uzman hekimlerden alınabilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilen eğitim sonrasında sürücü belgesi alacak personelin sağlık raporları kendi kurum hekimliklerince düzenlenebilir.

Sürücü belgesi sınıfları aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır;
a) Birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları,
b) İkinci grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları.
Forklift ehliyeti ve diğer iş makineleri ehliyeti alacakların sürücü olur sağlık raporları İkinci Grup olacaktır.

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 13 Haziran 2020 – Sayı : 31154
“(3) Tabip tarafından, sürücü/sürücü adayının genel sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı alınarak ikinci fıkrada tanımlanan durumlarının olup olmadığı yönünde ilk muayenesi yapılır. Bu Yönetmeliğe göre sürücülüğe engel hali olmayanlara muayeneyi yapan tabip tarafından uygun rapor verilir. Yapılan muayene sonucunda, sürücülüğe engel hali tespit edilen veya ikinci fıkrada tanımlanan durumlardan bir veya birkaçının olması veya hakkında karar verilemeyen sürücü/sürücü adayının muayene bulguları ve sevke neden olan uzmanlık muayenesi hariç sürücü belgesi alabileceği sağlık raporunda belirtilir ve ilgili uzman tabip/tabiplere gönderilir. İlgili uzman tabip/tabipler tarafından sürücü/sürücü adayının muayenesi yapılarak sağlık raporu verilir. Bu durumda, ilk muayene sonucunu gösteren sağlık raporu ve uzman tabip/tabipler tarafından düzenlenecek sağlık raporu birlikte geçerlidir. Ancak kişinin özel tertibatlı araç kullanması gerektiği durumlarda ilgili uzman tabip/tabipler tarafından sekizinci fıkraya göre işlem yapılır.” “(5) Kişinin, adına düzenlenen rapora itiraz hakkı vardır. Raporlara itiraz usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

Forklift ehliyeti sürücü olur sağlık raporu Beyan verme e-devlet ten çıkarma; E devletten Kişisel sağlık Bilgi Formu beyan verme nasıl çıkarılacağı resimli olarak Aşağıda açıklanmıştır.

Öncelikle E Devlet internet sitesine giriş yapıyoruz ve ardında arama kısmına Kişisel sağlık Bilgi Formu yazıp arama yapıyoruz.

Gelen Ekranda Üst Sağda bulunan Yeni Başvuru butonuna tıklıyoruz

Gelen ekranda gerekli Kişisel bilgilerimizi giriyoruz ve Devam butonuna tıklıyoruz

Bu gelen ve bundan sonra gelecek ekranlarda sağlık durumumuz hakkında sorulan sorular olacak ve Evet – Hayır kutucuklarından size uygun olanlarını tıklayıp devam butonuna tıklayacaksınız.

Son sayfaya geldiğinizde Verdiğim Bilgileri Onaylıyorum Kutucuğunu işaretleyip başvur butonuna basıp Üstte bulunan yazdır butonundan beyanın çıktısını alabiliyorsunuz.

Yazdır sayfası aşağıdaki resimde görüldüğü gibi geliyor yazıcı seçip çıktısını alabilirsiniz. Aile hekimlerinin bir kısmı bu sizin çıktı alıp getirmenizi istiyebiliyor.

Yazar: admin