Tavan Vinci operatör belgesi

Tavan vinci operatörlük belgesi almak isteyen operatör adayları, Öncelikle Teorik ve uygulamalı ders eğitimlerini tamamladıktan sonra 3 aşamalı sınava girer.

Girilen sınavların 1.Aşaması test usulü yazılı sınav, 2.Aşama 10 adet sorudan oluşan sözlü sınav ve 3.Aşama Uygulama sınavı sınavlarda başarılı olan operatör adayları Tavan vinci belgesi almaya hak kazanır.

Tavan vinci belgesi fiyatları 2019 yılı için belli oldu.

Tavan vinci operatör belgesi her şey dahil Güncel fiyatları hakkında detay bilgi almak için kursumuz ile irtibata geçebilirsiniz.

Aşağıda bulunan iletişim numaralarından İş makinaları kursumuzu arayıp Tavan vinci sertifikası ile ilgili sorularınızın cevabına ulaşmak çok kolay.

Belgesiz iş makinası kullanmayın ve iş veren olarak kullandırmayın. 

Tavan Vinci operatörlük belgesi Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinci Operatörü Yetiştirme Kursu Tavan Vinci Operatörlük belgesi eğitim ve sertifikası belgelendirme kurs programı Olcay iş makineleri kursunda verilmektedir.

Kaldırma Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük belgesi eğitim ve sertifika belgelendirme kurs programı…

KALDIRMA YÜKLE RAYLI SİSTEM TAVAN VİNCİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE ŞARTLAR

Yaş Şartı: 18 yaşını bitirip 19 dan dan gün almış olmak
Öğrenim Şartı: En az ilkokul mezunu olmak
Adli Sicil Şartı: 2918 sayılı Karayolları trafik kanununa göre sürücü belgesi almasında adli açıdan her hangi bir engel teşkil etmemek
Sağlık Şartı: Sağlık açısından sürücü belgesi almasında her hangi bir sakınca olmadığına dair en az tek tabipten alınmış sağlık raporu

Tavan Vinci operatör belgesi gereken evraklar

1-Diploma aslı veya Noter tasdikli
( öğrenci olanlardan öğrenci belgesi )
2- 2 Adet fotoğraf
3-Adliyeden veya E-Devlet sitesinden alınmış savcılık kâğıdı
4-Sürücü olur raporu

 

PROGRAMIN ADI: Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Kurs Programı
PROGRAMIN DAYANAĞI: 5580 Sayılı Özel Ö retim Kurumları Yasası, Özel Ö retim
Kurumları Yönetmeliği, 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Tebliğler
Dergisi’nde yayımlanan “Program Çerçevesi”
PROGRAMIN SEVİYESİ: 18 yaşını bitirmiş ve en az İlkokul mezunu (4306 sayılı
Kanun’un uygulanmasından önce mezun) olanlar için hazırlanmıştır.
PROGRAMIN AMAÇLARI: Bu Program ile kursiyerlerin;
1. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin ana yapısını tanımaları,
2. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinci nin emniyet devre elemanlarını tanımaları,
3. Kaldırma taşıma raylı sistem tavan vincinin değişik tip kedi arabalarını ve değişik pozisyonlarını tanımaları,
4. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin köprü kirişi/kirişlerini, köprü konstrüksiyonlarını, yürüyüş başlık bağlantılarını ve araba raylarını tanımaları,
5. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin köprü hareket motorları,redüktörleri , köprü tekerlekleri ve kiriş bağlantılarını tanımaları,
6. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin elektrik ve fren sistemini tanımaları,
7. Kumanda/uzaktan kumandanın özelliklerini kavramaları,
8. Çalışırken oluşabilecek kazalara karşı emniyet tedbirlerini almaları,
9. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinci ile işe başlamadan sistemi kontrol etmenin önemini kavramaları,
10. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin seyri sırasında gerekli tedbirleri almaları,
11. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinci ile ilgili basit arızaları belirlemeleri,
12. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinci ile emniyetli bir şekilde çalışmaları,
13. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincinin enerji bağlantıları ile ilgili, tedbirler almaları,
14. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincini operasyona hazırlama, çalıştırma ve park etmeleri,
15. Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vincini teknik ve ekonomik şekilde kullanabilmeleri beklenmektedir.
Kaldırma taşıma raylı sistem Tavan vinci sınavında başarılı olan adaylara aşağıdaki örnek belge düzenlenecektir.

 

tavan-vinci-operator-belgesi

 

 

 

tavan vinci eğitimi kursu sertifikası

Yazar: admin