İş yerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri

İş yerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri amacı, iş yerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri bu işaretler ile belirlenmiştir. Kullanım koşulları İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi […]