Tavan Vinci operatör belgesi

  Kaldırma Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük belgesi eğitim ve sertifika belgelendirme kurs programı… PROGRAMIN ADI: Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Kurs Programı PROGRAMIN DAYANAĞI: 5580 Sayılı Özel Ö retim Kurumları Yasası, Özel Ö retim Kurumları Yönetmeliği, 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Program Çerçevesi” PROGRAMIN SEVİYESİ: 18 yaşını bitirmiş ve […]

Eğitim ve Ögretim