Sepetli Vinç ehliyeti alma şartları

Sepetli Vinç ehliyeti alma şartları

Sepetli Vinç ehliyeti alma şartları nedir 2019?

Sepetli vinç ehliyeti almak için 2019 yılında da yürürlükte olan mevzuatlara göre 20-25 tür İş makineleri Operatör belgesi vardır.

2019 yılında Yani her iş makinası için istenen Operatör Belgesi türü farklı olup, bu operatör belgeleri için farklı Operatörlük belgesine sahip olmanız gerekir.

Sepetli Vinç belgesi alma kayıt başvuru şartları Bu sayfada ayrıntıları ile bilmeniz gereken bütün detayları açıklanmıştır. Sepetli Vinç platform ehliyeti ile ilgili Anlatılan bütün hususlar 2019 yılı mevzuatlarına göre yazılmıştır. Sizlerde öncelikle hangi tür iş makinesini kullanacağınıza ve bu iş makinası için istenen Operatör Belgesini alacağınıza karar verin.

SEPETLİ VİNÇ  OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANMAKTADIR?

Sepetli Vinç operatör ehliyeti almanın şartları İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergede belirtilmiştir. 2019 yılında Sepetli Vinç ehliyeti almak isteyen bir operatör adayından aşağıda ki şartlar aranacaktır.

Sepetli Vinç belgesi  için Öğrenim Şartı nedir?

Sepetli Vinç ehliyeti Almanın Yaş Şartı nedir?

Sepetli Vinç operatör ehliyeti için Sağlık Şartı nedir?

Sepetli Vinç Operatör belgesi almanın Adli Sicil Kaydı Şartı nedir?

Sepetli Vinç ehliyeti Almanın Deneyim Şartı varmıdır?

Sepetli Vinç Operatörü olmak için Sınav Şartı nedir?

2019 Görüldüğü üzere Sepetli Vinç ehliyeti almanın şartları 6 başlık altında toplanmıştır. Bu şartların akabinde Sepetli Vinç Operatör Belgesi almak için takip etmeniz gereken aşamaları da tek tek sayfamızda açıklanmıştır.

1-SEPETLİ VİNÇ  OPERATÖR  EHLİYETİ ALMAK İÇİN İSTENEN ÖĞRENİM ŞARTI NEDİR?

2019 yılı iş makinaları SEPETLİ VİNÇ operatör belgesi almak için tahsil şartı yönetmeliğe istinaden aşağıda açıklanmıştır

İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergenin

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurslara Başvuru ve Kayıtta İstenecek Belgeler

Kurslara başvuru

MADDE 9- (1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:

(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) b) Öğrenim şartı; En az ilkokul

Düzeyin de öğrenim görmüş olmak

2-SEPETLİ VİNÇ  OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN YAŞ ŞARTI NEDİR?

2019 da Sepetli Vinç ehliyeti almanın yaş 18 Yaşını bitirip 19 yaşından gün almanız gerekmektedir. 2019 yılında Sepetli Vinç ehliyeti almak isteyen operatör adayları 19 yaşından gün almış olmalı

3-SEPETLİ VİNÇOPERATÖR BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN SAĞLIK ŞARTI NEDİR?

2019 yılı Sepetli Vinç ehliyeti almak için yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımanız gereklidir.

29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından: SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yukarıdaki tarih sayılı Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekir. Sepetli Vinç Operatör Belgesi almak isteyen bir Sepetli Vinç operatör adayı kursa kaydolurken sürücü olur sağlık raporu ibraz etmek zorundadır

Sağlık raporu alırken göz muayenesi nasıl yapılır? Hangi göz hastalığı bulunanlar Sepetli Vinç ehliyeti alamaz? Renk körlüğü, gece körlüğü, şaşılık, katarakt hastalığı olanlar sürücü olabilir mi? Gözlüklü ve lens kullanan kişilerin Sepetli Vinç ehliyeti nasıl düzenlenir? “Operatör Belgesi Sağlık Raporunda Göz Muayenesine İlişkin Esaslar”  Yukarıdaki yönetmelik ile belirlenmiştir

4- SEPETLİ VİNÇBELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN ADLİ SİCİL ŞARTI NEDİR?

2019 yılında Sepetli Vinç operatörlük belgesi almak için Bazı suçlardan hüküm almamış olmak gereklidir. Hangi suçları işleyen kişilerin sürücü olamayacakları aşağıda açıklanmıştır. Bu hükümler:

HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi işlemlerinde sürücü/sürücü adayının Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hükümlü olup olmadığı adli sicil kaydı sorgulanarak kontrol edilmektedir.

5–SEPETLİ PLATFORM OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN DENEYİM ŞARTI NEDİR?

2019 yılında Sepetli Vinç platform ehliyeti almak için her hangi bir deneyim şartına şu anki 2019 yılı Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere istinaden gerek yoktur.

6-2019 yılında SEPETLİ VİNÇ OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN İSTENEN SINAV ŞARTI NEDİR?

2019 Yılında Sepetli Vinç Operatörü olmak isteyen bir aday üç aşamalı sınavdan geçmek zorundadır. Bu sınavların birincisi yazılı sınav (test sınavı), test sınavından geçen adayların girebildiği, İkinci sınav sözlü sınav ve ardından uygulamalı iş makinesi kullanma sınavıdır ve her iki sınavda ayını gün yapılmaktadır

Depolama, lojistik, Sanayi ve İnşaat sektörlerinde İş Makinaları Sepetli Vinç, Mobil Vinç, Platform, Kule Vinç, Manlift, Beko Loder, Manitou, Ekskavatör, Kepçe, Tavan Vinci gibi iş makinalarının sayısı her geçen gün artmakta ve bu sayı artışı ile birlikte Kalifiye ve Operatör belgesi İş Makinası Operatörüne ve özellikle de Kule vinç operatörü, Sepetli Vinç Operatörü, manlift operatörü, makaslı Platform Operatörüne ihtiyacı çoğalmaktadır.

Sepetli Vinç Ehliyeti, Kule Vinç Eğitimi, FORKLİFT EHLİYETİ KURSU, Beko Loder Kursu, Kule Vinç Kursu, Vinç Ehliyeti, Tavan Vinci, makaslı platform belgesi, kule vinç eğitimi, Platform Kullanım Belgesi, Ekskavatör Ehliyeti, Loder Belgesi, manlift ehliyeti, personel yükseltici ehliyeti İçin 2019 yılında aranan şartlar başvuru evrakları.

Mobil Vinç operatörlük Belgesi almak, Mobil Vinç Ehliyeti, Mobil Vinç Sınavına katılmak için gereken şartlar 2019 yılında nelerdir.

Sepetli Vinç ehliyeti almak için hangi şartları taşımanız gereklidir? Sepetli Vinç ehliyeti almanın yaş şartı ve deneyim şartları nelerdir? Sepetli Platform Vinç ehliyeti Operatör Belgesi almak için sağlık şartları nelerdir? Sepetli Vinç Operatör Belgesi almak için hangi okul mezunu olmak zorunda mıyım? Sepetli Vinç ehliyeti için hangi şartları taşımam gerekir?

Sepetli Vinç operatörlük Belgesi almak, Sepetli Vinç Ehliyeti, Sepetli Vinç Sınavına katılmak için gereken şartlar 2020 yılında nelerdir. 2020 Yılında Sepetli Vinç ehliyeti almak için gereken şartlar ve evraklar 2019 Aralık ayı sonunda yayınlanacaktır.

2019 yılı, 2019 yılında, Sepetli Vinç ehliyeti, Sepetli Vinç operatör belgesi,  Sepetli platform ehliyeti Almanın Öğrenim Şartı nedir, Sepetli Vinç ehliyeti Almanın Yaş Şartı nedir, Sepetli Vinç ehliyeti Almanın Sağlık Şartı nedir, Sepetli Vinç ehliyeti almanın Adli Sicil Kaydı Şartı nedir, Sepetli Vinç ehliyeti Almanın Deneyim Şartı nedir, Sepetli platform Vinç ehliyeti almak için Sınav Şartı nedir

Personel ve Yük Yükselticisi Ehliyeti, Manlift, Manitou Ehliyeti, Platform, Manlift , Personel ve Yük Yükselticisi Operatörlük Belgesi almak, Platform Belgesi için gerekli şartlar ve evraklar

Beko Loder, Kepçe, Beko Loder Ehliyeti, JCB Operatörlük ehliyeti almak, Beko Loder Belgesi Sınavına katılmak için gerekli şartlar ve evraklar

Güngören de, Bağcılar da, Esenyurt ta, beylikdüzünde, Hadımköy de Sepetli vinç ehliyeti, Sepetli vinç, platform, manlift, makaslı platform eğitimi kursu almanın şartları nelerdir.

Yazar: admin