Forklift ehliyeti alma şartları

Forklift ehliyeti alma şartları nedir 2019?

2019 yılında da yürürlükte olan mevzuatlara göre 20-25 tür İş makineleri Operatör belgesi vardır.

Yani her iş makinası için istenen Operatör Belgesi türü farklı olup, bu operatör belgeleri için farklı Operatörlük belgesine sahip olmanız gerekir.

Forklift belgesi alma kayıt başvuru şartları Bu sayfada ayrıntıları ile bilmeniz gereken bütün detayları açıklanmıştır. Forklift ehliyeti ile ilgili Anlatılan bütün hususlar 2019 yılı mevzuatlarına göre yazılmıştır. Sizlerde öncelikle hangi tür iş makinesini kullanacağınıza ve bu iş makinası için istenen Operatör Belgesini alacağınıza karar verin.

FORKLİFT  OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANMAKTADIR?

Forklift ehliyeti almanın şartları İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergede belirtilmiştir. 2019 yılında Forklift ehliyeti almak isteyen bir operatör adayından aşağıda ki şartlar aranacaktır.

Forklift ehliyeti için Öğrenim Şartı nedir? En az ilkokul mezunu olmak şartı vardır İlkokul ve üzeri mezunlar şartı yerine getirmiş olur.

Forklift ehliyeti Almanın Yaş Şartı nedir? 18 yaşını bitirmiş 19 yaşından gün almış olma şartı 19 yaşından gün almış ve daha önceden yaşını doldurmuş olanlar bu şartı sağlar.

Forklift ehliyeti için Sağlık Şartı nedir? Sürücü olma açısından her hangi bir sağlık açısından engeli olmama Ehliyet için sürücü olur sağlık raporu alabilme şartı. Sağlık açısından bu şartı sağlayan operatör adayları da bu şartı sağlar.

Forklift Operatör belgesi almanın Adli Sicil Kaydı Şartı nedir? Adli açıdan aşağıda açıklanan Ceza maddelerinden hüküm giymemiş olma şartı.

Forklift ehliyeti Almanın Deneyim Şartı varmıdır? Forklift ehliyet almak için her hangi bir deneyim şartı olmamakla birlikte her hangi bir sınıf sürücü belgeside istenmez.

Forklift Operatörü olmak için Sınav Şartı nedir? Forklift kursunda verilen eğitimlerin sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlardan başarılı olma şartı. Bu sınavlardan başarılı olan kursiyerler forklift sertifikası almaya hak kazanır.

Görüldüğü üzere Forklift ehliyeti almanın şartları 6 başlık altında toplanmıştır. Bu şartların akabinde Forklift Operatör Belgesi almak için takip etmeniz gereken aşamaları da tek tek sayfamızda açıklanmıştır.

1-FORKLİFT  OPERATÖR  EHLİYETİ ALMAK İÇİN İSTENEN ÖĞRENİM ŞARTI NEDİR?

2019 yılı iş makinaları FORKLİFT operatör belgesi almak için tahsil şartı yönetmeliğe istinaden aşağıda açıklanmıştır

İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergenin

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurslara Başvuru ve Kayıtta İstenecek Belgeler

Kurslara başvuru

MADDE 9- (1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:

(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) b) Öğrenim şartı; En az ilkokul

Düzeyin de öğrenim görmüş olmak

2-FORKLİFT  OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN YAŞ ŞARTI NEDİR?

2019 da Forklift ehliyeti almanın yaş 18 Yaşını bitirip 19 yaşından gün almanız gerekmektedir. 2019 yılında Forklift ehliyeti almak isteyen operatör adayları 19 yaşından gün almış olmalı

3-FORKLİFTOPERATÖR BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN SAĞLIK ŞARTI NEDİR?

2019 yılı Forklift ehliyeti almak için yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımanız gereklidir.

29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından: SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yukarıdaki tarih sayılı Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekir. Forklift Operatör Belgesi almak isteyen bir Forklift operatör adayı kursa kaydolurken sürücü olur sağlık raporu ibraz etmek zorundadır

Sağlık raporu alırken göz muayenesi nasıl yapılır? Hangi göz hastalığı bulunanlar Forklift ehliyeti alamaz? Renk körlüğü, gece körlüğü, şaşılık, katarakt hastalığı olanlar sürücü olabilir mi? Gözlüklü ve lens kullanan kişilerin Forklift ehliyeti nasıl düzenlenir? “Operatör Belgesi Sağlık Raporunda Göz Muayenesine İlişkin Esaslar”  Yukarıdaki yönetmelik ile belirlenmiştir

4- FORKLİFTBELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN ADLİ SİCİL ŞARTI NEDİR?

2019 yılında Forklift operatörlük belgesi almak için Bazı suçlardan hüküm almamış olmak gereklidir. Hangi suçları işleyen kişilerin sürücü olamayacakları aşağıda açıklanmıştır. Bu hükümler:

HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi işlemlerinde sürücü/sürücü adayının Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hükümlü olup olmadığı adli sicil kaydı sorgulanarak kontrol edilmektedir.

5–FORKLİF TOPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN DENEYİM ŞARTI NEDİR?

2019 yılında Forklift ehliyeti almak için her hangi bir deneyim şartına şu anki 2019 yılı Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere istinaden gerek yoktur.

6-2019 yılında OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN İSTENEN SINAV ŞARTI NEDİR?

2019 Yılında Forklift Operatörü olmak isteyen bir aday üç aşamalı sınavdan geçmek zorundadır. Bu sınavların birincisi yazılı sınav (test sınavı), test sınavından geçen adayların girebildiği, İkinci sınav sözlü sınav ve ardından uygulamalı iş makinesi kullanma sınavıdır ve her iki sınavda ayını gün yapılmaktadır

Forklift ehliyeti almak için neler gerekli

Forklift Ehliyeti, Kule Vinç Eğitimi, Beko Loder Kursu, Kule Vinç Kursu, Vinç Ehliyeti, Tavan Vinci, makaslı platform belgesi, kule vinç eğitimi, Platform Kullanım Belgesi, Ekskavatör Ehliyeti, Loder Belgesi, manlift ehliyeti, personel yükseltici ehliyeti İçin 2019 yılında aranan şartlar başvuru evrakları.

Depolama, lojistik, Sanayi ve İnşaat sektörlerinde İş Makinaları Forklift, Mobil Vinç, Platform, Kule Vinç, Manlift, Beko Loder, Manitou, Ekskavatör, Kepçe, Tavan Vinci gibi iş makinalarının sayısı her geçen gün artmakta ve bu sayı artışı ile birlikte Kalifiye ve Operatör belgesi İş Makinası Operatörüne ve özellikle de Kule vinç operatörü, Forklift Operatörü, manlift operatörü, makaslı Platform Operatörüne ihtiyacı çoğalmaktadır.

Kule Vinç operatörlük Belgesi almak, Kule Vinç Ehliyeti, Kule Vinç Sınavına katılmak için gereken şartlar 2019 yılında nelerdir.

Forklift ehliyeti almak için hangi şartları taşımanız gereklidir? Forklift ehliyeti almanın yaş şartı ve deneyim şartları nelerdir? Forklift ehliyeti Operatör Belgesi almak için sağlık şartları nelerdir? Forklift Operatör Belgesi almak için hangi okul mezunu olmak zorunda mıyım? Forklift ehliyeti için hangi şartları taşımam gerekir?

Forklift operatörlük Belgesi almak, Forklift Ehliyeti, Forklift Sınavına katılmak için gereken şartlar 2020 yılında nelerdir. 2020 Yılında forklift ehliyeti almak için gereken şartlar ve evraklar 2019 Aralık ayı sonunda yayınlanacaktır.

Yazar: admin